Социјално укључивање младих са хендикепом

Удружење студената са хендикепом је 25. новембра одржало конференцију „Социјална инклузија у омладинским активностима“ на којој је презентовало свој рад, актуелне пројекте и сарадњу која студентима са хендикепом из Србије пружа прилику да учествују у студентској размени.

У овој години Удружење студената са хендикепом је поред подршке студентима са хендикепом, у оквиру сервиса подршке за студенте са хендикепом, реализовало и активности које пружају могућност студентима са хендикепом да део својих студија који се односи на стручну праксу обаве у иностранству, као и да учествују на студентским и омладинским манифестацијама у Србији и иностранству. Поред дела рада који је директно посвећен студентима са хендикепом, Удружење је у 2017. години реализовало три пројекта који су посвећени подизању капацитета канцеларија за младе и других омладинских организација како би оне у свом раду укучиле и младе са хендикепом, а који подржани од стране Министарства омладине и спорта и Канцеларије за људска и мањинска права у Влади Републике Србије.

Удружење постоји већ  17 година и у континуитету активно пружа подршку студентима са хендикепом који се суочавају са било којим видом баријера на високошколским установама. Облици подршке коју Удружење пружа студентима са хендикепом се односе умањење плаћања школарине приликом уписа године студија, подршку при упису са применом афирмативних мера за студенте са хендикепом, као и подршку при конкурисању за кредите и стипендије коју дедељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно други субјекти. Поред тога, Удружење пружа подршку за неке специфичне ситуације попут додатног прилагођавања радног материјала и слично. Подршку која се односи на различите видове заступања је у првих 11 месеци користило око 200 студената са хендикепом. Сервис подршке у последње две године функционише у оквиру програма „Изједначавање могућности у високом образовању кроз сервисе подршке за младе и студенте са хендикепом“ који садржи и различите курсеве и вршњачке обуке, а који Удружење реализује уз подршку Градског секретаријата за социјалну заштиту Града Београда.

Поред ових активности, Удружење реализује едукативне и психосоцијалне радионице, курсеве и семинара за студенте и младе са хендикепом али и младе који немају хендикеп.

На конференцији је представљен пројекат „Trans2work“, кои се реализује у оквиру ЕРАЗМУС+ програма, а који се спроводи у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Циљ пројекта је оснаживање студената са хендикепом за прелаз из области образовања у област запошљавања. У реализацији пројекта учествује 25 субјекта из 3 земње из рагиона и 4 из земаља ЕУ.

Координаторка развојних програмама Удружења, Марина Лукић је презентовала задатке из пројекта и најупечатљивије резултате почетног истраживања у пројекту, а на основу којих произилази да послодавци особе са хендикепом запошљавају зато што то позитивно утиче на имиџ компаније, зато што су особе са хендикепом поуздане и не касне и због тога што су лојалне компанији јер када једном добију прилику и прилагоде им се услови рада особе са хендикепом се теже одлучују за тражење посла у другој компанији. Нажалост, разлози због који послодавци не запошљавају особе са хендикепом потичу од погрешних уверења, а то су: „особама са хендикепом треба много више посла да се уклопе у радну средину“, „да су оне законом презаштићене и тешко им је дати отказ“ и „да особе са хендикепом треба да раде од куће“, презентовала је Марина Лукић.

Професорка са Универзитета Метрополитан, Данијела Љубојевић је представила улогу овог Универзитета у пројекту, а која се односи на дисеминационе активности, успостављање онлине платформе за спајање послодаваца и особа са хендикепом које су завршиле своје образовање или су још у високом образовању.  Такође, студенти са хендикепом имају могућност да у оквиру студентске размене обаве праксу у трајању од 2 месеца у иностранству. За боравак у иностранству студентима је предвиђена стипендија у износу од 1.500 евра, као и надокнада за персоналног асистента коме је потребан овај вид подршке.

АГЕНДА И ИЗВЕШТАЈ