РЕЗИМЕ ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта  Trans2Work  је да:

а) припреми и унапреди високообразовне институције  у погледу пружања подршке студентима са инвалидитетом  у њиховој  транзицији  од  факултета до  радног места коришћењем и праћењем стандарда и политика Европске Уније;

б)  повеже високо образовање са радним окружењем које је примерено особама са инвалидитетом;

в) асимилира транзиционе могућности и вештине са праксама и политикама Европске Уније;

г) припреми послодавце  да боље разумеју потребе  запослених лица са инвалидитетом у циљу креирања и понуде нових радних места за ове особе.

 

Основна циљна група којима  је овај пројекат намењен је широка група постојећих и будућих   дипломаца   са  инвалидитетом  и послодаваца   из  приватног и   јавног сектора.

С обзиром да  постоји потреба да се ојача  академска заједница у циљу прихватања концепта  транзиције особа са инвалидитетом од  факултета до  радног места, остале циљне групе и потенцијални партнери универзитета су: студенти са инвалидитетом,  универзитетски наставници и особље, постојећи универзитетски сервиси, каријерни центри, послодавци и потенцијалне мреже.  Иновативност  предложеног пројекта се огледа у добијању троструке вредности: креирању  базе података којој се лако приступа и чија је основна функција да омогући  претрагу радних места  која ће задовољити   потребе дипломаца  са инвалидитетом. С друге стране су послодавци  који  треба да креирају профил послова  који би задовољили  потребе  дипломаца  са инвалидитетом.  Овај  циљ ће бити постигнут само уз подршку високообразовних институција  које ће током трајања пројекта  омогућити  студентима са инвалидитетом да  учествују  у програмима праксе  у оквиру посебног програма мобилности који је укључен у  Еразмус+ програм кредитне мобилности студената са високообразовних институција.  Важно је напоменути  да учешће НВО у овом пројекту  подржавају особе са инвалидитетом које су  се већ суочавале са  проблемима у запошљавању и  могу да допринесу  овом пројекту преносећи своја знања и искуства.

Неки од кључних елемената су:

–          иницијално фокусирање на  помагање особама  да идентификују своје потребе, интересовања, изборе, жеље и снове;

–          идентификовање могућности за запошљавање које ће  се адекватно уклопити  са личним визијама особа које траже посао;

–          улога професионалаца је да дају смернице и пружају подршку  особама са инвалидитетом, а не да  буду експерти  који ће доносити одлуке  у њихово име;

–          породица, пријатељи и заједница могу помоћи  у одређивању  каријерних праваца и проналажењу контаката који ће пружити подршку у запошљавању ових особа;

–          узимање у обзир релевантних  мултикултуралних питања.