ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

идентификовати и анализирати потребе послодаваца  и студената са инвалидитетом-          израдити web tool  који ће помоћи:

а)  послодавцима  да  пронађу адекватне особе за специфична  радна места, као и да задовољи  специфичне захтеве  послодаваца,

б) студентима са инвалидитетом да идентификују своја интересовања и образовне потребе;

–  израдити портал који ће на нивоу сваке партнерске земље електронски повезивати  послодавце, особе са инвалидитетом и лица која ће бити одговорна  за развој образовних програма  за особе са инвалидитетом;

–  информисати стејкхолдере  путем семинара, радионица, информативних брошура и/или електронског материјала  о постојању и коришћењу ове платформе;

– обучити:

а) наставни кадар

б) послодавце и

в) студенте са инвалидитетом да управљају својом каријером.

– ојачати улогу каријерних центара и дефинисати улогу ментора:

– информисати  послодавце о предностима запошљавања особа са инвалидитетом;

– информисати и мотивисати послодавце  да узму учешћа у транзицији студената са инвалидитетом ка тржишту рада и повећати запошљивост ове категорије студената.