ДИСЕМИНАЦИЈА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Дисеминација и експлоатација исхода и резултата Пројекта сматрају се значајним активностима за његову успешну реализацију.

Циљне групе пројекта су:

– Особе с инвалидитетом

– Организације које нуде посао особама с инвалидитетом

– Владине организације и креатори политика за образовање и обуку особа с инвалидитетом

– Академска заједница (универзитети, школе, институти за рехабилитацију).

Пројекат ће резултирати стварањем базе података, која ће бити приступачна и у складу са потребама особа с инвалидитетом и отворити могућност за њихово запошљавање. Са друге стране, послодавци ће моћи да идентикиују позиције које су отворене и доступне особама с инвалидитетом.

Послодавци ће истовремено моћи да попуне структурирани образац, који дефинише квалификације потребне за запошљавање особе с инвалидитетом на тој позицији. Особе с инвалидитетом ће, пак, приступати wеб порталу што ће чинити да њихове потребе за обуком буду идентификоване и усклађене са расположивим могућностима запошљавања.

Портал ће тако помоћи у планирању програма обуке за особе с инвалидитетом у свакој од земаља у којој се Пројекат реализује. Он ће дати значајан допринос идентификацији вештина потребних особама с инвалидитетом да остваре предуслове за запошљавање, те ће повећати њихову мобилност у друштву и запошљавању. С обзиром на садржај Пројекта, организације, послодавци или удружења послодаваца из суседних земаља могу бити заинтересирани за укључивање у Пројекат и показивати интерес за неке од циљева.

Пројекат, стога, укључује и конзорцијум приватних високошколских установа, компанија и УНИОН2000. Нпр. придружени партнер eMPIRICA, приватна виша школа, ће пратити активности Пројекта и промовисати их. Организације приватног сектора које желе да буду друштвено одговорне, ту прилику добијају кроз Пројекат, нпр. специјализоване компаније могу бити заинтересиране да понуде различите врсте посебне опреме као што су колица. Веза између приватног и јавног сектора у регији ће осигурати утицај Пројекта у ширем друштвеном контексту.