ОПИС

Пројекат се ослања на следеће елементе:

 1. Креирање wеб портала који ће бити дизајниран да задовољи потребе и омогући коришћење особама са оштећеним видом и помоћи приликом запошљавања. Wеб tool ће бити сличан као indeed.com, али прилагођен особама с инвалидитетом. Послодавци ће моћи да идентификују позиције које су отворене и доступне особама с инвалидитетом. Истовремено, послодавци ће моћи да испуне структурирани образац, који дефинише квалификације потребне за запошљавање особе са инвалидитетом на одређеној позицији. Поред тога, особе са инвалидитетом ће приступати wеб порталу што ће чинити да њихове потребе за обуком буду идентификоване и усклађене са расположивим могућностима за запошљавање. На тај начин ће портал помоћи у планирању програма обуке за особе са инвалидитетом у свакој партнерској земљи. Портал ће дати значајан допринос у идентификовању вештина које су потребне особама са инвалидитетом да би постигле крајњи циљ, а то је запослење, што ће повећати њихову друштвену и радну мобилност.
 2. Пројекат узима у обзир три кључне компоненте које су од суштинског значаја за развој процеса транзиције:

а. учење засновано на концепту високог образовања;

б. учење базирано на раду;

в. повезивање високог образовања и рада.

 

а) Учење засновано на концепту високог образовања обухвата:

 • планирање каријере, истраживање и саветовање;
 • прилику да заврше основне студије;
 • организовање вежби у циљу помоћи  студентима са инвалидитетом да стекну радно искуство у области студија;
 • идентификовање специфичних знања и вештина како би студенти с инвалидитетом били компетентнији и омогућавање стицања  радног искуства током студија;
 • планирање транзиције која би олакшала приступ додатној обуци.

б) Учење базирано на раду укључује:

 • радно искуство, које је у координацији са учењем у школском окружењу и релевантно за основне студије;
 • радно место под менторством од стране појединца који је веза између студента и послодаваца, школа, наставника, родитеља и осталих ресурса из заједнице;
 • инструкције у односу на опште компетенције на радном месту;
 • искуство и разумевање свих аспеката привредне делатности.

в)            Повезивање високог образовања и рада мора да садржи:

 • упознавање студената са могућностима учења кроз рад;
 • осигуравање ментора сваком студенту као везе између студента и послодаваца, школе, наставника, родитеља и других особа у заједници;
 • техничку помоћ послодавцима и осталима у креирању компоненти базираних на школском учењу, компоненти базираних на учењу кроз рад и саветовање;
 • техничку помоћ послодавцима и другима у обуци наставника, ментора на радном месту, ментора у образовним институцијама и саветника.
 1. Садржај пројекта је подељен на радне пакете који прате логичан след основне идеје која је базирана на транзицији студената с инвалидитетом из високошколске установе на тржиште рада, а посебно позивајући се на три поменуте кључне компоненте и резултате EQOPP, SINC@HE i EquiED пројеката.

4. Пројекат ће покушати да успостави заједнички “језик” у циљу побољшања мобилности између три партнерске земље.