О ПРОЈЕКТУ

Пројекат Trans2Work је осмишљен као комплементарни програм пројектима “Једнак приступ за све – Оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора високог образовања” (EquiED) у Републици Србији, “Подршка и инклузија студената са инвалидитетом у институције високог образовања у Црној Гори” (SINC@HE) у Црној Гори и “Једнаке могућности за студенте с посебним потребама у високом образовању” (EQOPP) у БиХ.

Самим тим, неки партнери су већ сарађивали у оквиру поменутих пројеката и делили исто искуство у подршци особама с инвалидитетом током њиховог образовног периода, и то: (а) Универзитет у Марибору, Универзитет у Новом Саду и Удружење студената с инвалидитетом у Републици Србији; (б) УОМ, Универзитет у Варшави, Универзитет Доња Горица и Удружење младих са хендикепом Црне Горе у Црној Гори и (в) Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Бања Луци и Универзитет у Источном Сарајеву у БиХ. Такође, УОМ сарађује и са два партнерска универзитета – са Универзитетом у Крагујевцу и Универзитетом у Новом Саду у облику колаборативног/билатералног споразума. Укључивање удружења из наведених партнерских земаља је најважнији параметар нарочито у специфичној области, као и агенција и удружења малих и средњих приватних предузећа, као што је ЧАЧАК УНИОН2000.

На крају, све институције високог образовања у партнерским земљама имају каријерне центре који ће бити кључни фактори у циљу унапређења подршке за особе с инвалидитетом у току и након завршетка студија и при конкурисању на тржиште рада. Наведени пројекти су дизајнирани да унапреде једнак приступ, укључивање и подршку садашњим и будућим студентима с инвалидитетом у високошколским установама у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Полазећи од специфичних циљева три наведена пројекта, овај пројекат представља наставак и комплементарни програм базирајући се на томе да особе с инвалидитетом често наилазе на ограничен приступ и успех у оквиру свог средњошколског и високошколског образовања који касније ограничава њихове могућност за запошљавање.

Дакле, Trans2Work повезује исходе из наведених пројеката и прави искорак припремајући особе с инвалидитетом за тржиште рада након дипломирања.