Učešće koordinatorke Trans2Work projekta ispred Univerziteta Crne Gore na Radio Crna Gora

Koordinatorka projekta doc. dr Tatijana Dlabač je u petak, 17. avgusta 2018. godine gostovala u Emisiji za pomorce na Radio Crne Gore i još jednom predstavila Erasmus + projekat pod nazivom Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (akronim: Trans2Work).

Tom prilikom je bilo riječi o nabavci kompjuterske i specijalizovane opreme za studente sa oštećenjem vida i sluha na Univerzitetu Crne Gore koja je isporučena Centralnoj univerzitetskoj biblioteci na šire korišćenje i dostupnost. Kako je ocijenila dr Dlabač, pored programa mobilnosti studenata kod poslodavaca u Novom Sadu i Sarajevu, nabavka ove opreme predstavlja najvažniji mjerljivi rezultat Trans2Work projekta. Nabavka opreme je ujedno rezultat trogodišnjeg napora i nastojanja Univerziteta Crne Gore da se obezbijede što bolji uslovi za rad studenata s invaliditetom.