Trans2work Bilten br. 4

E-Learning seminari

U prvoj prezentaciji u okviru E-Learning seminara predstavljena je ideja projekta, kao i glavni ciljevi Trans2Work projekta.

Glavna ideja druge prezentacije je predstavljanje inovativnog karaktera projekta – Šta su glavni inovativni elementi projektne ideje? kao i aktivnosti planirane projektom – rezultati i autputi.

Treća prezentacija prikazuje rezultate istraživanja sprovedenih tokom prvog perioda Tranzicija studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju – mišljenje poslodavaca u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Četvrta prezentacija prikazuje rezultate istraživanja sprovedenih tokom prvog perioda  Tranzicija studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju – mišljenje studenata i zaposlenih studenata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Peta prezentacija daje odgovor na pitanje „Gdje smo mi u poređenju sa ostalim EU zemljama kada je u pitanju tranzicija studenata sa invaliditetom?“

Više informacija

Untitled

 

Okrugli sto održan na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu

Okrugli sto u okviru Trans2Work projekta održan je na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, Srbiji. Tema okruglog stola je bila: „Zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom u procesu tranzicije od visokog obrazovanja do tržišta rada.“ Doc. dr Katarina Kaplarski, dekanica Fakulteta digitalnih umjetnosti na Univerzitetu Metropolitan istakla je da se u okviru projekta Trans2Work pružaju jednake mogućnosti u visokom obrazovanju. Najbitnija stavka Okruglog stola, i ono što je jedan od ciljeva projekta jeste povezivanje poslodavaca i studenata sa ivaliditetom, kako fizički tako i u mentalnom smislu.

Najveća korist će biti zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom nakon završenih studija pod jednakim uslovima za sve. Na okruglom stolu se diskutovalo i o web portalu koji će ubrzo biti funkcionalan a koji je sličan Infostud sajtu, na kojem će baza sa studentima sa invaliditetom biti locirana i gdje će studenti imati prilike da predstave sebe, svoje mogućnosti, sposobnosti i vještine u najboljem svjetlu. Pored navedenih diskusija i prezentacija, a u cilju podizanja svijesti, u okviru okruglog stola otvorene su brojne teme o studentima sa invaliditetom i njihovoj poziciji u Republici Srbiji.

Više informacija

9-1-960x640

 

Diseminacija projekta Trans2Work organizovana od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore – Prezentacija na sajmu

Predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore su učestvovali na sajmu zapošljavanja osoba sa invaliditetom koju je organizovao Zavod za zapošljavanje Crne Gore – ZZZCG. Cilj sajma je bio informisati javnost o mogućnostima koje imaju poslodavci i osobe sa invaliditetom u procesu zapošljavanja.
Takođe, predstavnici Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore su imali štand na Međunarodnom sajmu knjiga i obrazovanja održanog u Podgorici od 2. do 9. maja 2017. godine. Jedan od ciljeva sajma je bio informisati javnost o mogućnostima obrazovanja u Crnoj Gori kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Štand Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore je na oba sajma posjetilo oko 300 zainteresovanih učesnika.
Na sajmu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je pored prezentacije projekata koje realizuju vezanih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prezentovalo i projekat Trans2Work na postavljenom štandu. Menadžment UMHCG tima je informisao posjetioce o projektu, ciljevima i aktivnostima projekta, ali i pozvao zainteresovane da posjete site projekta kao i ostale društvene mreže. Svi zainteresovani studenti su infomrisani o mogućnostima učešća u projektnim aktivnostima, zatim na koji način mogu učestvovati u SMS i na koji način mogu steći praktične radne vještine.
Sledeća aktivnost vezana za diseminaciju će biti radionica sa poslodavcima, studentima sa invaliditetom i njihovim porodicama koja će biti organizovana krajem maja i juna (tačan datum će biti definisan sa ostalim crnogorskim partnerima).

Više informacija

5

 

Okrugli sto organizovan od strane Univerziteta Sarajevo iz Sarajeva

Okrugli sto, koji su organizirali Univerzitet u Sarajevu i Profil Management Consulting d.o.o, održan je u srijedu, 07.12.2016. Domaćin aktivnosti bio je Univerzitet u Sarajevu. Ciljevi diseminacije bili su: prezentacija projekta akademskom osoblju, studentima, poslodavcima, predstavnicima nevladinih organizacija i medija; Razmjenu iskustava i mišljenja o potrebi i mogućnostima povezivanja visokog obrazovanja i tržišta rada; Povezivanje visokoškolskih ustanova sa radnim okruženjem prilagođenim osobama sa invaliditetom; Senzibilizacija poslodavaca da razumiju potrebe osoba sa invaliditetom kako bi stvorili i ponudili odgovarajuće poslove.

Više informacija

Capture

 

Informacije o Special Mobility Strand – Specijalnoj liniji mobilnosti u okviru projekta Trans2Work – Univerzitet Istočno Sarajevo i Univerzitet Banja Luka

Univerzitet Istočno Sarajevo iz Sarajeva i Univerzitet Banja Luka iz Banja Luke, su sprovele 3 aktivnosti u cilju informisanja javnosti o Specijalnoj liniji mobilnosti (Special Mobility Strand) u okiru projekta.
Prva aktivnost je bila pojavljivanje na TV RTRS u Istočnom Sarajevu. Aktivnost je uključivala TV pojavljivanje prof. dr Biljane Sladoje Bošnjak, koordinatorke projekta Trans2Work ispred Univerziteta Istočno Sarajevo, zajedno sa kolegom sa Univerziteta iz Banja Luke, prof. dr Draženkom Jorgićem i Verom Bošković, aktivistkinjom NVO. TV šou emisija pod nazivom „U fokus“ je održana 1. marta 2017. godine na vodećoj nacionalnoj televiziji Republike Srpske (RTRS) u prime time terminu.
Druga aktivnost je predstavljala Info dan o Specijalnoj liniji mobilnosti (Special Mobility Strand) na Filozofskom fakultetu, Univerziteta Istočno Sarajevo. Info danu je prisustvovalo oko 20 učesnika: osoba sa invaliditetom, studenata i akademskog osoblja. Info dan je organizovan na Filozofskom fakultetu, Univerziteta Istočno Sarajevo u utorak, 9. marta 2017. godine u jednoj od učionica fakulteta.
Treća aktivnost je bila Specijalna linija mobilnosti (Special Mobility Strand) debata organizovana na Filozofskom fakultetu, Univerziteta Istočno Sarajevo. Debati je prisustvovalo oko 10 učesnika: osoba sa invaliditetom, studenata, i akademskog osoblja. Debata je organizovana na Filozofskom fakultetu, Univerziteta Istočno Sarajevo u utorak, 8. juna 2017. godine u jednoj od učionica fakulteta.

Više informacija

Capture

Preuzmi bilten