DISEMINACIJA I EKSPLOATACIJA

Diseminacija i eksploatacija ishoda i rezultata projekta smatraju se značajnim aktivnostima za njegovu uspješnu realizaciju.

Ciljne grupe projekta su:

– Osobe sa invaliditetom,

– Organizacije koje nude posao osobama sa invaliditetom,

– Vladine organizacije i kreatori politika za obrazovanje i obuku osoba sa invaliditetom,

– Akademska zajednica (univerziteti, škole, instituti za rehabilitaciju).

Projekat će rezultirati stvaranjem baze podataka koja će biti pristupačna i u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom, te otvoriti mogućnost za njihovo zapošljavanje. S druge strane, poslodavci će moći identifikovati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama sa invaliditetom.

Poslodavci će istovremeno moći ispuniti strukturirani obrazac, koji definiše kvalifikacije potrebne za zapošljavanje osobe sa invaliditetom na toj poziciji. Osobe sa invaliditetom će, pak, pristupati web portalu što će činiti da njihove potrebe za obukom budu identifikovane i usklađene sa raspoloživim mogućnostima zapošljavanja.

Portal će tako pomoći u planiranju programa obuke za osobe sa invaliditetom u svakoj od zemalja u kojoj se realizuje projekat. On će dati značajan doprinos identifikaciji vještina potrebnih osobama sa invaliditetom da ostvare preduslove za zapošljavanje, te će povećati njihovu mobilnost u društvu i zapošljavanju. S obzirom na sadržaj projekta, organizacije, poslodavci ili udruženja poslodavaca iz susjednih zemalja mogu biti zainteresovani za uključivanje u projekat i pokazivati interes za neke od ciljeva.

Projekat, stoga, uključuje i konzorcijum privatnih visokoškolskih ustanova, kompanija i UNION2000. Npr. pridruženi partner eMPIRICA (privatna viša škola) će pratiti aktivnosti projekta i promovisati ih. Organizacije privatnog sektora koje žele biti društveno odgovorne, tu priliku dobijaju kroz projekat; npr. specijalizovane kompanije mogu biti zainteresovane da ponude različite vrste posebne opreme kao što su invalidska kolica. Veza između privatnog i javnog sektora u regiji će osigurati uticaj projekta u širem društvenom kontekstu.