OPIS

Projekat se oslanja na sljedeće elemente:

 1. Predloženi projekat će omogućiti kreiranje web portala koji će biti dizajniran da posebno zadovolji potrebe i umogući korišćenje istog od strane osoba sa oštećenim vidom prilikom zapošljavanja. Web aplikacija će biti slična kao com ali prilagođena za pojedinca sa invaliditetom. Poslodavci će identifikovati pozicije koje su otvorene i dostupne za pojedinca sa invaliditetom. Istovremeno, oni će koncipirati strukturiran formular koji će sadržati kvalifikacije koje bi pojedinac sa invaliditetom trebalo da posjeduje da bi bio angažovan na određenoj poziciji. Pored toga, pojedinac sa invaliditetom će imati pristup web portalu gdje će njegove potrebe za obukom biti identifikovane i biće usmjeren na raspoložive mogućnosti za zapošljavanje. Na taj način će portal pomoći u planiranju programa obuke za pojedince sa invaliditetom u svakoj partnerskoj zemlji. Portal će dati značajan doprinos u identifikovanju vještina koje su potrebne od strane osoba sa invaliditetom da bi postigli krajnji cilj, a to je zaposlenje, što će povećati njihovu društvenu i radnu mobilnost.

 

 1. Projekat uzima u obzir tri ključne komponente koje su od suštinskog značaja za razvoj procesa tranzicije:
 2. učenje zasnovano na konceptu visokog obrazovanja;
 3. učenje bazirano na radu;
 4. povezivanje visokog obrazovanja i rada:

 

 1. Učenje zasnovano na konceptu visokog obrazovanja obuhvata:
 • karijernu svjesnost, istraživanje i savjetovanje;
 • priliku da se ispune glavni ciljevi;
 • organizovanje vježbi u cilju pomoći studentima sa invaliditetom da steknu radno iskustvo u svojoj oblasti studija;
 • identifikaciju specifičnih znanja i vještina da bi studenti sa invaliditetom bili više upošljeni i omogućavanje za sticanjem radnog iskustva u toku studija;
 • planiranje tranzicije koja bi im olakšala pristup dodatnoj obuci.

 

 1. Učenje bazirano na radu uključuje:
 • radno iskustvo, koordinaciju sa školsko-obrazovnim komponentama koje su relevantne za glavne ciljeve studenata;
 • radno mjesto pod mentorstvom od strane pojedinca koji služi kao veza između studenta i poslodavaca, škola, nastavnika, roditelja i ostalih društvenih partnera;
 • instrukcije u odnosu na opšte kompetencije na radnom mjestu;
 • iskustvo i razumijevanje svih aspekata privredne djelatnosti.

 

 1. Povezivanje visokog obrazovanja i rada mora da sadrži:
 • upoznavanje studenata sa radom na bazi mogućnosti učenja od strane poslodavaca;
 • obezbjeđivanje mentora svakom studentu koji služi kao veza između učenika i poslodavaca, škole, nastavnika, roditelja i drugih osoba u zajednici;
 • tehničku pomoć poslodavcima i ostalima u kreiranju komponenti školsko-obrazovnog sistema, komponenti učenja uz rad i savjetovanja za realizaciju usluga;
 • tehničku pomoć poslodavcima i drugim licima u obuci nastavnika, mentora na radnom mjestu, mentora u obrazovnim institucijama i savjetnika.
 1. Sadržaj predloženog projekta je podijeljen na radne pakete i prekretnice u istraživanju (deliverables) koji prate logičan sljed osnovne ideje koja je bazirana na tranziciji studenata sa smetnjama u razvoju iz školskog obrazovnog perioda do poslovnog angažmana, a naročito tri pomenute ključne komponente i rezultate EQOPP, SINC@HE i EquiED projekata.

 

4. Projekat će pokušati da uspostavi zajednički “jezik” među tri partnerske zemlje u cilju poboljšanja mobilnosti rada ovih zemalja.