Gostovanje koordinatorke Trans2Work projekta sa Univerziteta Crne Gore u Emisiji za pomorce na Radio Crna Gora

Koordinatorka projekta ispred Univerziteta Crne Gore, Pomorskog fakulteta Kotor, doc. dr Tatijana Dlabač je u petak, 1. decembra 2017. godine u 20 časova gostovala u Emisiji za pomorce na Radio Crne Gore i sa autorom g-dinom Miomirom Boškovićem razgovarala o Erasmus + projektu pod nazivom Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (akronim: Trans2Work).

Tom prilikom je doc. dr Tatijana Dlabač istakla značaj ovog projekta u cilju unaprjeđenja pozicije studenata sa invaliditetom i pružanju podrške u njihovoj tranziciji sa visokog obrazovanja do zaposlenja. Kroz ovaj projekat je planirano da se što više aktivnosti obezbijedi ka povezivanju studenata sa invaliditetom i poslodavaca u radnom okruženju, kao i edukaciji poslodavaca o potrebama zaposlenih sa invaliditetom i njihovu integraciju u poslovnom sistemu.

 

Kompletan intervju se nalazi na link-u.