REZIME PROJEKTA

Cilj projekta  Trans2Work  je:

 

  1. a) pripremiti i unaprijediti visokoobrazovne institucije u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u njihovoj tranziciji od fakulteta do radnog mjesta praćenjem standarda i politika Europske Unije;
  2. b) povezati visoko obrazovanje s radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama s invaliditetom;
  3. c) prilagoditi tranzicijske mogućnosti i vještine s praksama i politikama Europske Unije;
  4. d) pripremiti poslodavce da bolje razumiju potrebe zaposlenih osoba s invaliditetom u cilju kreiranja i ponude novih radnih mjesta za ove osobe.

 

Osnovna ciljna grupa kojima je ovaj projekat namijenjen je široka grupa postojećih i budućih   diplomaca  s  invaliditetom i poslodavaca  iz  privatnog i  javnog sektora. S obzirom na potrebu da se osnaži akademska zajednica u cilju prihvatanja koncepta tranzicije osoba s invaliditetom od fakulteta do radnog mjesta, šira ciljna grupa i potencijalni partneri univerziteta su: studenti s invaliditetom, okruženje, univerzitetski nastavnici i osoblje, postojeći univerzitetski servisi, karijerni centri, poslodavci i potencijalne mreže. Inovativnost projekta se ogleda kroz sljedeće vrijednosti: kreiranje pristupačne baze podataka čija je osnovna funkcija omogućiti pretragu radnih mjesta koji će biti u skladu sa potrebama diplomaca s invaliditetom. Sa druge strane, poslodavci će kreirati profile poslova koji bi bili u skladu s potrebama diplomaca  s invaliditetom. Ovo će biti postignuto samo uz podršku visokoobrazovnih institucija koje će omogućiti studentima s invaliditetom sudjelovanje u programima prakse u okviru posebnog programa mobilnosti u Erasmus+ programu kreditne mobilnosti studenata. Važno je napomenuti da sudjelovanje NVO u ovom projektu podržavaju osobe s invaliditetom koje su se već suočavale s problemima u zapošljavanju i mogu pridonijeti projektu svojim znanjem i iskustvima.

 

Neki od ključnih elemenata su:

  • pomaganje osobama da identificiraju svoje potrebe, interesovanja, izbore, želje i snove;
  • identificiranje mogućnosti za zapošljavanje koje će se adekvatno uklopiti s ličnim vizijama osoba koje traže posao;
  • uloga profesionalaca je da daju smjernice i pružaju podršku osobama s invaliditetom, a ne da  budu eksperti  koji će donositi odluke  u njihovo ime;
  • porodica, prijatelji i zajednica mogu pomoći u razvoju karijere i pronalaženju kontakata koji će pružiti podršku u zapošljavanju;

uzimanje u obzir relevantnih multikulturalnih pitanja.