CILJEVI PROJEKTA

 

 • identificirati i analizirati potrebe poslodavaca i studenata s invaliditetom
 • kreirati web tool koji će pomoći:
 1. a) poslodavcima da identificiraju osobe za specifična radna mjesta i koji će biti dizajniran kako bi zadovoljio specifične zahtjeve poslodavaca i
 2. b) studentima s invaliditetom da identificiraju svoja interesovanja i obrazovne potrebe;
 • izraditi portal koji će povezivati poslodavce, osobe s invaliditetom i osobe koje će biti odgovorne za razvijanje obrazovnih programa za osobe s invaliditetom na razini svake partnerske zemlje;
 • informirati zainteresirane strane o postojanju i mogućnostima korištenja ove platforme putem seminara, radionica, informativnih brošura i/ili elektronskog materijala
 • obučiti:
 1. a) nastavni kadar,
 2. b) poslodavce i
 3. c) studente s invaliditetom da upravljaju svojom karijerom.
 • ojačati ulogu karijernih centara i definirati ulogu mentora;
 • informirati poslodavce o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom;

povećati svijest i motivirati poslodavce  za sudjelovanje u procesu tranzicije studenata s invaliditetom ka tržištu rada i povećati broj zaposlenih visokoobrazovanih studenata s invaliditetom.