OPIS

Projekat se oslanja na sljedeće elemente:

 1. Kreiranje web portala koji će biti dizajniran u skladu sa potrebama i pristupačan za korištenje od strane osoba sa oštećenjem vida i pomoći prilikom   zapošljavanja. Web tool će biti sličan kao indeed.com, ali prilagođen osobama s invaliditetom. Poslodavci će moći identificirati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom. Istovremeno, poslodavci će moći ispuniti strukturirani obrazac, koji definira kvalifikacije potrebne za zapošljavanje osobe s invaliditetom na određenoj poziciji. Pored toga, osobe s invaliditetom će pristupati web portalu što će činiti da njihove potrebe za obukom budu identificirane i usklađene s raspoloživim mogućnostima zapošljavanja. Na taj način će portal pomoći u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj partnerskoj zemlji. Portal će dati značajan doprinos u identificiranju vještina koje su potrebne osobama s invaliditetom da bi postigle krajnji cilj, a to je zaposlenje, što će povećati njihovu društvenu i radnu mobilnost.
 2. Projekat uzima u obzir tri ključne komponente koje su od suštinskog značaja za razvoj procesa tranzicije:
 3. učenje zasnovano na konceptu visokog obrazovanja;
 4. učenje bazirano na radu;
 5. povezivanje visokog obrazovanja i rada.

 

 1. a) Učenje zasnovano na konceptu visokog obrazovanja obuhvata:
 • plan karijere, istraživanje i savjetovanje;
 • priliku da se završi osnovni studij;
 • organizovanje vježbi u cilju pomoći studentima s invaliditetom da steknu radno iskustvo u oblasti studija;
 • identificiranje specifičnih znanja i vještina kako bi studenti s invaliditetom bili kompetentniji i omogućavanje sticanja radnog iskustva tokom studija;
 • planiranje tranzicije koja bi olakšala pristup dodatnoj obuci.
 1. b) Učenje bazirano na radu uključuje:
 • radno iskustvo, koje je u koordinaciji s učenjem u školskom okruženju i relevantno za osnovni studij;
 • radno mjesto pod mentorstvom od strane pojedinca koji je veza između studenta i poslodavaca, škola, nastavnika, roditelja i ostalih resursa iz zajednice;
 • instrukcije u odnosu na opšte kompetencije na radnom mjestu;
 • iskustvo i razumijevanje svih aspekata privredne djelatnosti.
 1. c) Povezivanje visokog obrazovanja i rada mora da sadrži:
 • upoznavanje studenata sa mogućnostima učenja kroz rad;
 • osiguravanje mentora svakom studentu kao veze između studenta i poslodavaca, škole, nastavnika, roditelja i drugih osoba u zajednici;
 • tehničku pomoć poslodavcima i ostalima u kreiranju komponenti baziranih na školskom učenju, komponenti baziranih na učenju kroz rad i savjetovanje;
 • tehničku pomoć poslodavcima i drugima u obuci nastavnika, mentora na radnom mjestu, mentora u obrazovnim institucijama i savjetnika.
 1. Sadržaj projekta je podijeljen na radne pakete koji prate logičan slijed osnovne ideje koja je bazirana na tranziciji studenata s invaliditetom iz visokoškolske ustanove na tržište rada, a posebno pozivajući se na tri pomenute ključne komponente i rezultate EQOPP, SINC@HE i EquiED projekata.

 

Projekat će pokušati da uspostavi zajednički “jezik” u cilju poboljšanja mobilnosti između tri partnerske zemlje.