E- learning seminar – BIH

01 Trans2Work projekat „Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ – ideja i ciljevi projekta

E – Learning seminar  je kreiran u okviru projekta „Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ finansiranog od strane Erasmus + programa.

Projekat Trans2work je osmišljen kao dopuna projekata (EQUI-ED) – „Jednak pristup za sve (EQUI-ED): Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja2“ u SR i „SINC@HE – Podrška i uključenje studenata s invaliditetom u institucije visokog obrazovanja u Crnoj Gori“ i EQOPP „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ u BiH. Ovi projekti su osmišljeni s ciljem poboljšanja jednakog pristupa, inkluzije i podrške potencijalnim i trenutnim studentima s invaliditetom na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu specifične ciljeve ova tri projekta, predloženi projekat se nadovezuje i zasnovan je na pretpostavkama da studenti s invaliditetom često imaju ograničen pristup i uspjeh unutar postsekundarnih i visokoobrazovnih programa koji za posljedicu imaju ograničenu mogućnost njihovog zapošljavanja. U tom smislu, Trans2work povezuje ishode prethodno spomenutih projekata i ide korak naprijed tako što priprema studente sa invaliditetom za potrebe tržišta rada nakon diplomiranja.
Iako postoji dobra osnova kao i neke dobro razvijene zajedničke strategije, postoji i puno razlika zbog kojih mobilnost između partnerskih zemalja nije laka i u mnogim situacijama provođenje tih politika je još uvijek neefikasno i praktički nepovezano. Pregled izveštaja i literature koja se bavi prelaskom sa visokog obrazovanja na tržište rada u sve tri partnerske zemlje je pokazao nedostatak istraživačkih rezultata i podataka. Opšte gledano, poslodavci su sumnjičavi u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, jer brinu da li će osobe s invaliditetom moći obaviti svoje radne zadatke. Važan faktor za pozitivnu promjenu stava poslodavaca je nivo obrazovanja osoba s invaliditetom.
Projektni konzorcijum čine 23 partnera iz Evropske Unije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Koordinator na ovom projektu je Univerzitet Makedonija u Solunu (Grčka).

Svrha projekta je unaprijediti kvalitet i relevantnost procesa tranzicije od visokoškolske ustanove do tržišta rada studenata s invaliditetom u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Glavni ciljevi su: a) pripremiti i unaprijediti visokoobrazovne institucije u pogledu pružanja podrške studentima s invaliditetom u procesu tranzicije od visokoškolske ustanove do tržišta rada praćenjem standarda i politika Evropske Unije; b) povezati visoko obrazovanje s radnim okruženjem koje je prilagođeno osobama s invaliditetom; c) prilagoditi tranzicijske mogućnosti i vještine s praksama i politikama Evropske Unije; d) pripremiti poslodavce da bolje razumiju potrebe zaposlenih osoba s invaliditetom u cilju kreiranja i ponude novih radnih mjesta za ove osobe.

Posebni ciljevi projekta su:
• identifikovati i analizirati potrebe poslodavaca i studenata s invaliditetom
• kreirati web tool koji će pomoći: a) poslodavcima da identifikuju osobe za specifična radna mjesta i koji će biti dizajniran kako bi zadovoljio specifične zahtjeve poslodavaca i b) studentima s invaliditetom da identifikuju svoja interesovanja i obrazovne potrebe;

• izraditi portal koji će povezivati poslodavce, osobe s invaliditetom i osobe koje će biti odgovorne za razvijanje obrazovnih programa za osobe s invaliditetom na razini svake partnerske zemlje;
• informisati zainteresovane strane o postojanju i mogućnostima korištenja ove platforme putem seminara, radionica, informativnih brošura i/ili elektronskog materijala
• obučiti: a) nastavni kadar, b) poslodavce i c) studente s invaliditetom da upravljaju svojom karijerom.
• ojačati ulogu karijernih centara i definisati ulogu mentora;
• informisati poslodavce o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom;
• povećati svijest i motivisati poslodavce za sudjelovanje u procesu tranzicije studenata s invaliditetom ka tržištu rada i povećati broj zaposlenih visokoobrazovanih studenata s invaliditetom.

 

02 Inovativnost projekta

E – Learning seminar  je kreiran u okviru projekta „Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“ finansiranog od strane Erasmus + programa

Projekat se oslanja na evropsku saradnju i demonstrira snagu evropske dodatne vrijednosti kroz povezivanje multidisciplinarnih vještina iz različitih EU zemalja. Osim toga, rezultati projekta će imati međunarodni uticaj i doprinijeti poboljšanju obrazovanja studenata s invaliditetom, kroz njihovu pripremu za ulazak u svijet rada.

Partnerstvo s EU univerzitetima i privatnim sektorom, koji su kompetentni u polju cjeloživotnog učenja, obuke, inkluzivnog obrazovanja, i usluge studentskih organizacija u procesu inkluzije i tranzicije će omogućiti tranziciju i prilagođavanje praksi visokoškolskih ustanova u srpskom, crnogorskom i bosanskohercegovačkom okruženju. Prijedlog projekta se u potpunosti odnosi na regionalne prioritete Joint Projects u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a posebno sa prioritetom „Razvijanja sektora visokog obrazovanja u društvu u cjelini, saradnja univerziteta sa preduzećima, poduzetništvo i zapošljivost diplomiranih studenata“. Osim toga, politike EU kroz Erasmus+ program se fokusiraju na povezivanju visokog obrazovanja s tržištem rada, posebno zbog društveno-ekonomske situacije širom Evrope. Politička agenda u Evropi se fokusira na kompetencije koje diplomirani studenti trebaju posjedovati kako bi se uključili u tržište rada. Ovo je pitanje od velike važnosti za ranjive grupe, kao što su osobe s invaliditetom, koje se, iako uključene u visoko obrazovanje, i dalje suočavaju s određenim poteškoćama nakon diplomiranja.

Prijedlog je utemeljen na dobrim EU praksama koje su istražene (http://www3.ul.ie/careers/inclusion/), kao i poznatom mehanizmu pretrage www.indeed.com. Prenos znanja i iskustava EU partnera u stručnom usavršavanju, obrazovanju i uključivanju studenata s invaliditetom je najvažniji kada se kombinuje s idejom «special mobility strand». Visokoškolske ustanove će imati priliku da se upoznaju s Erasmus+ Mobility i poštivanjem svih smjernica i pravila koje se tiču mobilnosti.

 

03 Prezentacija rezultata istraživanja sprovedenog tokom prvog perioda – Tranzicija studenata sa invaliditetom – mišljenje poslodavaca u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

U okviru projekta Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izvršena je analiza potreba poslodavaca, kako onih koji su već imali prilike da zapošljavaju studente sa invaliditetom, tako i onih koji nisu imali prilike da iste zapošljavaju u procesu tranzicije studenata sa invaliditetom. Istraživanje i analiza se sastojala iz nekoliko koraka:

 • formiranje upitnika za poslodavce;
 • distribuiranje upitnika među poslodavcima;
 • prikupljanje podataka;
 • analiza podataka;
 • pisanje izvještaja 1.1. Identifikacija i analiza potreba poslodavaca u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno, konačni rezultati su poslužili kako bi se kreirao izvještaj koji će pomoći pri identifikovanju potreba poslodavaca za zaposlenjem osoba sa invaliditetom. U izvještaju su detaljno prikazani rezultati dobijeni na osnovu prikupljenih podataka, i prikazani posebno za svaku zemlju (Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Rezultati istraživanja pokazali su pitanja i barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom kao osobe koje traže posao, kao i poslodavci kao osobe koje nude radno mjesto, a to su:

 • Poslodavci imaju predrasude prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
 • Nedostatak svijesti među poslodavcima o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom kao zaposlenima;
 • Neodgovarajuća radna sredina, arhitektonska i fizička nedostupnost;
 • Nedostatak saradnje poslodavaca i NVO-a koji su najčešće u kontaktu sa osobama sa invaliditetom;
 • Nedovoljno razvijene usluge koje pružaju praktičnu obuku i obrazovanje u cilju sticanja neophodne vještine za određene vrste poslova;
 • Razumijevanje poslodavaca da zaposleni moraju da obavljaju više poslova odjednom, i strah da osobe sa invaliditetom neće biti u stanju da ispune zahtjeve;
 • Nerazvijena mreža podrške i usluga za osobe sa invaliditetom i poslodavaca;
 • Većina osoba sa invaliditetom ne dobije podršku u procesu zapošljavanja i nemaju neophodne informacije o tome kako da napišu CV, odgovore na zahtjeve poslodavaca prilikom popunjavanja aplikacije;
 • Mali broj prijava za posao kada su u pitanju osobe sa invaliditetom ispunjavaju stroge kriterijume poslodavaca.

Postoji potreba za podršku osoba sa invaliditetom ali i podrška poslodavcima prilikom zapošljavanja:

 • U ranoj fazi tranzicije pružiti odgovarajuću pomoć studentima sa invaliditetom koji su u potrazi za poslom u cilju prevazilaženja postojećih prepreka;
 • Osigurati rani razvoj vještina i znanja, kao i dostupnost radnih mjesta kako bi se povećala zapošljivost studenata sa invaliditetom;
 • Edukovati poslodavce na putu za bolje razumijevanje osoba sa invaliditetom i bolje shvatanje šta znači za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
 • Uspostaviti centralizovani sistem koji će sveobuhvatno prikazivati informacije od interesa

za osobe sa invaliditetom, poslodavce, ali i za ustanove i centre za zapošljavanje;

 • Organizovati seminare i radionice s ciljem podizanja svijesti o osobama sa invaliditetom;
 • Spojiti poslodavce koji još ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom s poslodavcima koji zapošljavaju u cilju  razmjene informacija i pružanje podrške;
 • Osigurati sezonske poslove, zaposlenje preko ljeta za studente za invaliditetom kako bi moli steći potrebno iskustvo i znanje;
 • Pripremiti brošure i smjernice za poslodavce koji će im pomoći  prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 

04  Prezentacija rezultata istraživanja sprovedenog tokom prvog perioda – Tranzicija studenata sa invaliditetom – mišljenje studenata sa invaliditetom u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

U okviru projekta Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izvršena je analiza potreba studenata sa invaliditetom, onih koji nisu još uvijek započeli proces tranzicije, studenata koji su u procesu tranzicije kao i onih koji su završili proces. Istraživanje i analiza se sastojala iz nekoliko koraka:

 • formiranje upitnika za studente sa invaliditetom;
 • distribuiranje upitnika;
 • prikupljanje podataka;
 • analiza podataka;
 • pisanje izvještaja 1.2. Identifikacija i analiza potreba studenata sa invaliditetom u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno, konačni rezultati su poslužili kako bi se kreirao izvještaj koji će pomoći pri identifikovanju potreba prilikom tranzicije osoba sa invaliditetom. U izvještaju su detaljno prikazani rezultati dobijeni na osnovu prikupljenih podataka, i prikazani posebno za svaku zemlju (Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Rezultati istraživanja pokazali su pitanja i barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom kao osobe koje traže posao, kao i poslodavci kao osobe koje nude radno mjesto. Kada se uporede pogledi učesnika (zaposleni, studenti i diplomirani studenti sa invaliditetom) u sve tri partnerske zemlje, učesnici su ocijenili kao najviše rangirano, kao ono što poslodavci mogu učiniti kako bi pomogli u procesu tranzicije je omogućavanje dostupnost sadržaja osoba sa invaliditetom. Druga značajna stvar koju su osobe sa invaliditetom označile su, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, nabavka opreme ili unapređenje već postojeće, dok je u Srbiji fleksibilnost radnog mjesta. U sve tri partnerske zemlje, ispitanici su ocijenili, podjelu svojih radnih dužnosti na saradnika kao poslednju važnu stvar, što pokazuje da su zaposleni sa invaliditetom, studenti sa invaliditetom, kao i diplomirani motivisani u obavljanju radnih zadataka i da su spremni preuzeti odgovornost za obavljanje dodijeljenih zadataka. Kada je u pitanju ono što bi univerziteti trebalo da poboljšaju u cilju olakšavanja tranzicionog perioda do zapošljavanja studenata sa invaliditetom odgovori se razlikuju u  partnerskim zemljama. Npr. u Srbiji i Crnoj Gori, na vrhu rangiranja se nalazi podizanje svijesti poslodavcima prema zaposlenima koji imaju neku vrstu invaliditeta dok u Bosni i Hercegovini, najviše ocijenjena je edukacija poslodavaca o preprekama sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom prilikom njihovog zaposlenja.

Glavni cilj istraživanja je podstaći dijalog i aktivno učešće svih u tranziciji. Univerzitetu moraju proširiti oblasti obrazovanja i njihovu ulogu u formiranju studenata sa invaliditetom koji će postati uspješni zaposleni. Prelaz iz akademskog obrazovanja u radni odnos je vrlo složen i zahtjevan proces kojima ima veliki uticaj prvenstveno na studente sa invaliditetom a nakon toga na univerzitete i poslodavce.

 

05 Gdje smo mi u poređenju sa ostalim EU zemljama kadaje u pitanju tranzicija studenata sa invaliditetom?

Na osnovu već prikupljenih i analiziranih podataka kada su u pitanju potrebe poslodavaca kao i potrebe studenata sa invaliditetom u procesu tranzicije od visokog obrazovanja do zaposlenja, kreiran je i izvještaj koji se fokusira na komparativnu analizu politike i prakse osoba sa invaliditetom u tranziciji od visokog obrazovanja do zaposlenja sa ostalim EU zemljama.

Većina zakona koji su donijeti u partnerskim zemljama su u skladu sa EU zemljama, međutim jasno je da je potrebno unaprijediti mehanizme za implementaciju istih, odnosno sprovođenje zakona. Takođe, zakjučak je da je potreban konkretan podsticaj od strane Vlada za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Pritom, ne misli se na poreske povlastice koje bi poslodavci imali već kao pomoć prilikom rješavanja praktičnih problema sa kojima se suočavaju poslodavci (podrška u obezbjeđivanju opreme koja može olakšati rad i omogućiti pristupačnost radnog prostora osobama sa invaliditetom).

Sa druge strane, identifikovano je da je potrebna integracija između različitih sektora obrazovanja za podršku studenata sa invaliditetom, unapređenje osposobljavanja struučnog osoblja, u institucijama visokog obrazovanja, kao i stvaranje sistema podrške za student sa invaliditetom na svim nivoima (uključujući period prije samog upisa na fakultete, tokom studija, kao i nakon stečene određene kvalifikacije).